NƠI LẮNG ĐỌNG THANH ÂM CUỘC SỐNG

LIÊN HỆ

Giao lộ Vành đai 4 và đường Tố Hữu,
nằm trong Khu đô thị Dương Nội - phía Tây Nam Thủ đô